Forbundsforhold

DWK´s klubber er medlem af Dansk Karate Forbund og aktive i DKarF. Klubberne følger herunder DkarF´s love.